Szülők vagyunk

Huszonöt éve tartok kommunikációs és konfliktuskezelő tréningeket különböző csoportoknak. Legszívesebben kisgyerekes szülőknek és még a családalapítás előtt álló fiataloknak igyekszem továbbadni a személyközpontú megközelítés eszköztárát, a humanisztikus kapcsolati modellt és az ehhez szükséges készségeket, az együttműködő, asszertív kommunikáció és konfliktuskezelés alapjait. A tréningek során én is mindig tanulok valami újat, és mindezt örömmel adom tovább. A visszajelzések alapján a résztvevők többségének kapcsolatrendszere elfogadóbbá, melegebbé, kölcsönösen örömtelibbé vált. A tréning azonban nem csodaszer, sok-sok további gyakorlásra lehet még szükség, de forrásként szolgálhat azok számára, akik bátran merítenek belőle. 

                                        Az egészséges emberi kapcsolatok modellje 

   Szülőként kevesen vagyunk felkészülve arra, hogy miként kezeljük azokat a nehezebb helyzeteket, amelyekben érzéseink, igényeink és értékeink ütköznek másokéval. A hosszú távon kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok akkor alakulhatnak ki és maradhatnak fenn, ha mindenki nyertesnek érezheti magát a nehéz szituációkban. Hogyan lehet ezt elérni? A gondtalan időszakok jó alkalmat kínálnak egy kapcsolat erősítésére. A gondterhelt, konfliktusokkal teli időszakokra a tréning mindenki által megtanulható készségeket tanít a “te problémád”, az “én problémám” és a “mi problémánk” helyzetekre is. A hagyományos, hierarchikus szemléleten alapuló eszközeink többnyire a konfliktusok mélyítése felé sodornak, a partnerelvű, demokratikus szemlélettel azonban kölcsönösen örömteli, együttműködésen alapuló kapcsolatrendszert alakíthatunk ki és tarthatunk fenn. 

   A tanfolyam talán legfontosabb üzenete, hogy mindenki képes elsajátítani a felkínált humanisztikus, személyközpontú kapcsolati modellt és a hozzátartozó készségeket, ha megvan benne a motiváltság és nyitottság egy másfajta szemlélet befogadására. 
Először is azt tanulhatják meg a résztvevők, hogy megkülönböztessék a saját problémájukat a másik fél problémájától. Ez döntően fontos, mivel más kommunikációs eszközzel érhetünk el jó együttműködést az egyik, illetve a másik esetben. Szintén kapnak eszközt a látszólag ütköző igények vereségmentes egyeztetésére, és az értékütközésből fakadó konfliktusok oldására is. Sok korábbi zsákutcát lehet elkerülni a tanultak segítségével, mivel nemcsak ezek hátrányait ismerhetik meg, hanem az ajánlott új eszközök használatának alapjait is elsajátíthatják. A segítő beszélgetés, a tiszta kommunikáció és a valódi tanácsadás alapfortélyaival is találkozhatnak. 
A program saját élmények felelevenítésével érteti meg, hogy mi a baj a hagyományos, hierarchikus elveken nyugvó kommunikációs eszközeinkkel. A helyzetek felismeréséhez nemcsak én adok példákat tanfolyamvezetőként, hanem erősen építek a résztvevők saját élményeire is. Minden új jelenség vagy fogalom bevezetésénél takarékosan bánok a magyarázatokkal, és teret biztosítok a cselekvéses, saját élmények felidézésére építő gyakorló tanulásnak. 

    A tanfolyam során saját példákon, élményeken keresztül megmutatkozhat, hogy 
a hagyományos szülő-gyerek, tanár-diák, orvos-beteg,  főnök-beosztott, és sajnos még a párkapcsolatok legtöbbje is mennyire a győztes-vesztes stratégián alapul. A humanisztikus, személyközpontú megközelítés segít abban, hogy elsajátítsuk a nyertes-nyertes konfliktuskezelés eszközrendszerét. Ehhez azonban fontos, hogy ismerjük a kettő közötti lényeges különbséget. Eric Berne és Thomas A. Harris tranzakció-elmélete, valamint Carl Rogers és tanítványai, munkatársai: Thomas Gordon, Marshall Rosenberg és Eugene Gendlin eszköztára segítenek annak tudatosításában, hogy a felnőtt-felnőtt, azaz az egyenrangú, mellérendelő, partneri kommunikáció megtanulása és fenntartása miként fejleszti az asszertivitást, az érzelmi intelligenciát, az egymás érzéseire és szükségleteire való ráhangolódást, a szabad gyermeki lét pedig a kreativitást, az őszinte érdeklődés és a segítő szándék fennmaradását a többi ember és a világ dolgai iránt. 
Minél többet lehetünk ebben a kétféle én-állapotban (felnőtt és szabad gyerek), annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy boldog, harmonikus, kiegyensúlyozott emberi kapcsolatokban élhetünk. 

Ha sikerült felkeltenem az érdeklődésed, szeretettel látlak a következő 30 (10×3) órás tanfolyamon!